Нов жилищен комплекс в ж.к. „Младост – 3“, София

 •  
  100% Земни маси
 •  
  100% Фундамент
 •  
  100% Конструкция
 •  
  100% Фасада
 •  
  100% Зидария
 •  
  100% Инсталации
 •  
  100% Довършителни работи
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 10%
 • 20%
 • 30%
 • 40%
 • 50%
 • 60%
 • 70%
 • 80%
 • 90%
 •  
  100% Земни маси
 •  
  100% Фундамент
 •  
  100% Конструкция
 •  
  100% Фасада
 •  
  100% Зидария
 •  
  100% Инсталации
 •  
  100% Довършителни работи
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 10%
 • 20%
 • 30%
 • 40%
 • 50%
 • 60%
 • 70%
 • 80%
 • 90%
 •  
  100% Земни маси
 •  
  100% Фундамент
 •  
  100% Конструкция
 •  
  100% Фасада
 •  
  100% Зидария
 •  
  100% Инсталации
 •  
  100% Довършителни работи
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 10%
 • 20%
 • 30%
 • 40%
 • 50%
 • 60%
 • 70%
 • 80%
 • 90%